Germania airlines: u039cu03ccu03bdu03b1u03c7u03bf – u0398u03b5u03c3u03c3u03b1u03bbu03bfu03bdu03afu03bau03b7

Germania: Μόναχο - Θεσσαλονίκη